Đóng Menu

Các chất gây ô nhiễm mới nổi trong Biểu mẫu quan tâm của Chương trình Cộng đồng Thiệt thòi (EC-SDC)

Nếu bạn là hệ thống nước công cộng cộng đồng nhỏ hoặc có hoàn cảnh khó khăn và lo ngại về PFAS hoặc các chất gây ô nhiễm mới nổi khác, vui lòng gửi thông tin sau cho NMED. *Xin lưu ý, tại thời điểm này, các dịch vụ EC-SDC không dành cho các chủ sở hữu giếng tư nhân trong nước. Chỉ những hệ thống nước công cộng cộng đồng được quy định phục vụ dưới 10.000 dân hoặc người có hoàn cảnh khó khăn mới có thể đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Tên(Bắt buộc)
Nếu bạn không biết số điện thoại của mình, bạn có thể tra cứu tại đây: https://dww.water.net.env.nm.gov/NMDWW/
Vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau:(Bắt buộc)

Liên hệ với chúng tôi

Ph chính: 505-827-2855
800-219-6157

Địa điểm trụ sở chính
Tòa nhà Harold Runnels
1190 Thánh Phanxicô Tiến sĩ Phòng N4050
Santa Fe, NM 87505

Trở lại Đỉnh