Cục Biến đổi Khí hậu xác định, thực hiện và giám sát các nỗ lực của New Mexico nhằm giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 45% vào năm 2030 so với mức năm 2005. Chúng tôi đang nỗ lực để đáp ứng các mục tiêu khí hậu của mình bằng cách:

Tìm hiểu thêm về các nỗ lực biến đổi khí hậu của chúng tôi:


Đăng ký Climate Change Bureau Listserv để trở thành một phần của cuộc trò chuyện, hợp tác và hành động khí hậu đang diễn ra ở New Mexico!

Sau khi đăng ký cập nhật CCB, hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn được gửi qua email để xác nhận.

Liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại chính CCB 505-479-2207

Thông tin liên hệ của Cục Biến đổi Khí hậu có tại đây.

Trở lại Đỉnh