Đóng Menu

Câu hỏi thường gặp về phản ứng nhanh

Tải xuống câu hỏi thường gặp

1. Phản ứng nhanh là gì?

Nói chung, các cơ quan nhà nước bắt đầu phản ứng nhanh khi một hoặc nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Mục tiêu của phản ứng nhanh là bảo vệ nhân viên và khách hàng đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn tại nơi làm việc và giúp họ mở cửa trở lại ngay khi an toàn để làm như vậy.

Một số cơ quan, bao gồm Bộ Giáo dục Công cộng, cũng bắt đầu phản ứng nhanh khi học sinh hoặc sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính.

2. Điều gì xảy ra trong một phản ứng nhanh?

Một phản ứng nhanh điển hình bao gồm (1) cách ly các trường hợp dương tính, (2) cách ly những người tiếp xúc gần trong 14 ngày, (3) ngừng hoạt động trong phạm vi cần thiết để cách ly các khu vực bị ảnh hưởng, (4) khử trùng các khu vực này, (5) thực hiện các quy trình an toàn và (6) nối lại hoạt động. Thông thường, các hoạt động được chấm dứt trong vòng chưa đầy 24 giờ trước khi an toàn để mở cửa trở lại.

3. Bạn sẽ tiến hành phản ứng nhanh khi một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng người sử dụng lao động có thể ghi lại rằng họ không ở nơi làm việc?

Phản ứng nhanh điển hình được nêu ở trên sẽ được giới hạn trong việc xác nhận Thực hành An toàn COVID có hiệu lực tại cơ sở trong những trường hợp này. Những trường hợp như vậy không được tính vào danh sách theo dõi COVID-19 phản ứng nhanh, nhưng được phản ánh trong tập dữ liệu "Tất cả các phản ứng nhanh".

4. Người sử dụng lao động có bắt buộc phải báo cáo tất cả nhân viên tích cực cho Bộ Môi trường New Mexico không?

Có. Chủ lao động được yêu cầu báo cáo tất cả nhân viên dương tính với COVID-19 cho Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Bộ Môi trường trong vòng bốn giờ kể từ khi biết kết quả xét nghiệm dương tính. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu này và cách báo cáo nhân viên dương tính với COVID-19, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

5. Làm thế nào để một cơ sở có được vào hoặc ra khỏi Danh sách theo dõi COVID-19 phản ứng nhanh?

Nếu có hai hoặc nhiều phản ứng nhanh trong 14 ngày dương lịch trước đó tại một địa điểm, địa điểm kinh doanh sẽ xuất hiện trong Danh sách theo dõi COVID-19 phản ứng nhanh. Doanh nghiệp sẽ vẫn nằm trong Danh sách theo dõi COVID-19 phản ứng nhanh cho đến khi có ít hơn hai phản ứng nhanh trong 14 ngày dương lịch trước đó.

6. Danh sách theo dõi và các dữ liệu phản hồi nhanh khác được cập nhật bao lâu một lần?

Dữ liệu được cập nhật hàng ngày vào khoảng 3 giờ chiều .m. Mountain Time.

7. Tại sao Cục Môi trường đăng tải dữ liệu này?

Bộ Môi trường New Mexico công bố Danh sách theo dõi và các dữ liệu phản ứng nhanh khác cho
cung cấp sự minh bạch cho công chúng, cũng như cung cấp cho công chúng cơ hội để có thêm thông tin
quyết định về cơ sở nào họ đến thăm và khi nào.

8. Cột "Cơ quan được giao" là gì?

Cột "Cơ quan được chỉ định" chỉ ra cơ quan nhà nước đã khởi xướng phản ứng nhanh đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan đó để biết thêm chi tiết liên quan đến phản ứng nhanh cụ thể.

9. Khi nào một phản ứng nhanh kết thúc và một phản ứng khác bắt đầu?

Nói chung, một phản ứng nhanh chóng được hoàn thành một khi các nhân viên dương tính và những người tiếp xúc gần gũi đã được cách ly và cách ly, hoặc nhà nước đã xác định rằng các nhân viên dương tính không ở nơi làm việc trong khi họ bị lây nhiễm. Có thể có một hoặc nhiều cá nhân dương tính với COVID-19 liên quan đến một phản ứng nhanh duy nhất.

10. Những doanh nghiệp nào sẽ đóng cửa trong hai tuần sau khi họ đạt được bốn phản hồi nhanh trở lên trong 14 ngày theo lịch?

Bất kỳ "cơ sở thực phẩm và đồ uống", "nơi lưu trú", "không gian bán lẻ" hoặc "cơ sở kinh doanh thiết yếu" (ngoài những cơ sở đáp ứng định nghĩa về hoạt động chăm sóc sức khỏe, tiện ích hoặc dịch vụ truyền thông) mà các thành viên của công chúng thường xuyên đến thăm, phải đóng cửa ngay lập tức trong 14 ngày nếu có bốn phản ứng nhanh trở lên trong vòng 14 ngày qua. Các cơ sở này được xác định trong trật tự y tế công cộng hiện hành.

Khi có bốn phản ứng nhanh trở lên tại một địa điểm đáp ứng các tiêu chí để đưa vào Danh sách theo dõi (xem câu hỏi 3) trong vòng 14 ngày theo lịch, Sở Môi trường New Mexico sẽ giới thiệu cơ sở cho Bộ Y tế. Cả hai Bộ phận đánh giá và quyết định đóng cửa cơ sở. Một "doanh nghiệp thiết yếu" có thể được phép tiếp tục hoạt động nếu Bộ Y tế, sau khi tham khảo ý kiến của Sở Môi trường, xác định rằng doanh nghiệp là nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết trong cộng đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thiết yếu phải tuân theo yêu cầu đóng cửa và tham gia kiểm tra giám sát thường xuyên và truy tìm liên lạc theo thỏa thuận đã thực hiện với tiểu bang có thể tránh được việc đóng cửa bắt buộc sau khi đáp ứng ngưỡng phản ứng nhanh từ bốn trở lên. Xem Câu hỏi thường gặp 11 để biết thêm thông tin.

11. Thỏa thuận kiểm tra giám sát và truy tìm liên hệ là gì? Ký có nghĩa là tôi sẽ không phải đóng cửa doanh nghiệp của mình trong 14 ngày?

Vào ngày 24 tháng 2020 năm 14, Sở Môi trường và Y tế đã triển khai một thỏa thuận kiểm tra và truy tìm liên lạc chủ động mới để tăng cường xét nghiệm giám sát và ngăn chặn việc đóng cửa bắt buộc trong 14 ngày do bốn phản ứng nhanh trở lên tại nơi làm việc.

Thỏa thuận này có sẵn cho các doanh nghiệp thiết yếu - như được mô tả trong lệnh y tế công cộng hiện hành - phải tuân theo yêu cầu đóng cửa. Điều này bao gồm các doanh nghiệp thiết yếu (ngoài những doanh nghiệp đáp ứng định nghĩa về hoạt động chăm sóc sức khỏe, tiện ích hoặc dịch vụ truyền thông) mà các thành viên của công chúng thường xuyên ghé thăm.

Ngoài thỏa thuận đã thực hiện, các doanh nghiệp thiết yếu phải tuân theo yêu cầu đóng cửa phải nộp và tuân theo kế hoạch (Kế hoạch) kiểm tra giám sát và truy tìm liên hệ cụ thể của cơ sở cho Các Bộ Y tế và Môi trường. Các doanh nghiệp phải đồng ý kiểm tra 100% nhân viên của họ một cách thường xuyên. Thỏa thuận có sẵn ở đây. Khi cả Thỏa thuận và Kế hoạch đều được đưa ra, phản ứng nhanh do thử nghiệm giám sát sẽ không được tính vào việc tiến hành yêu cầu đóng cửa COVID-19 Phản ứng nhanh. Những phản ứng nhanh chóng đó sẽ được tính vào việc đưa vào Danh sách theo dõi của tiểu bang.

12. Ai sẽ thực thi yêu cầu lệnh y tế công cộng để đóng cửa trong 14 ngày?

Bộ Y tế New Mexico sẽ thực thi yêu cầu đóng cửa. Bộ Y tế, Bộ An toàn Công cộng New Mexico, Bộ An ninh Nội địa và Quản lý Khẩn cấp New Mexico, Bộ Môi trường và các cơ quan nhà nước khác được phép thực hiện tất cả các bước thích hợp để đảm bảo tuân thủ các khía cạnh khác của trật tự y tế công cộng. Báo cáo hành vi vi phạm trật tự y tế công cộng tại đây.

13. Hậu quả đối với một doanh nghiệp không tuân thủ trật tự y tế công cộng là gì?

Việc không tuân thủ Lệnh Y tế Công cộng có thể dẫn đến hình phạt lên đến 5,000 đô la mỗi ngày của Bộ Y tế New Mexico và hành động pháp lý. Các cơ quan nhà nước khác có thể bắt đầu các thủ tục thực thi riêng đối với doanh nghiệp.

14. Tab dữ liệu "Tất cả phản hồi nhanh" là gì?

Dữ liệu "Tất cả phản ứng nhanh" là một bộ dữ liệu được xử lý tối thiểu đại diện cho các trường hợp dương tính tại nơi làm việc được báo cáo cho tiểu bang thông qua Bộ Y tế hoặc bởi người sử dụng lao động thông qua yêu cầu báo cáo bắt buộc. Hãy nghĩ về nó như là một đọc của tất cả các trường hợp dương tính được báo cáo khi chúng tôi nhận được chúng.

Một số lưu ý quan trọng về dữ liệu này:

– Thông thường, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành phản ứng nhanh sẽ hợp nhất nhiều trường hợp dương tính được báo cáo trong cùng một ngày thành một phản ứng nhanh. Ví dụ: nhiều mục nhập cho cùng một doanh nghiệp trong cùng một ngày cuối cùng có thể được tính là một phản hồi nhanh.
- Tất cả các trường hợp dương tính được báo cáo được bao gồm trong bảng tính. Các trường hợp dương tính có thể bao gồm những nhân viên không ở nơi làm việc trong khi có khả năng lây nhiễm (tức là làm việc từ xa hoặc đi nghỉ)
– Thỉnh thoảng, một nhà tuyển dụng báo cáo cùng một trường hợp dương tính hai lần. Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ xuất hiện dưới dạng hai trường hợp tại một cơ sở duy nhất. Lỗi này thường được phát hiện khi nhóm phản ứng nhanh làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, chúng tôi không thực hiện các thay đổi hồi tố đối với dữ liệu "Tất cả phản hồi nhanh".
– Cột "Cơ quan được giao" cho biết cơ quan nhà nước đã khởi xướng phản ứng nhanh đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan đó để biết thêm chi tiết liên quan đến một phản ứng nhanh cụ thể.

1. ¿Qué es una respuesta rápida?

En general, las agencias estatales inician una respuesta rápida cuando uno o más empleados dan positivo para COVID-19. El objetivo de una respuesta rápida es proteger a los empleados y clientes, y al mismo tiempo minimizar las interrupciones en el lugar de trabajo y ayudarles a reabrir tan pronto como sea seguro hacerlo.

Algunas agencias, incluido el Departamento de Educación Pública, también inician respuestas rápidas cuando un estudiante o estudiantes dan positivo.

2. ¿Qué sucede durante una respuesta rápida?

Una respuesta rápida típica consiste en (1) aislar los casos positivos, (2) poner en cuarentena a los contactos cercanos durante 14 días, (3) cesar las operaciones en la medida necesaria para aislar las áreas afectadas, (4) desinfectar esas áreas, (5) implementar procedimientos de seguridad, y (6) reanudar las operaciones. Normalmente, las operaciones se suspenden durante menos de 24 horas antes de que sea seguro volver a abrirlas.

3. ¿Se llevará a cabo una respuesta rápida cuando un empleado dé positivo, pero el empleador pueda documentar que no estaba en el lugar de trabajo?

La respuesta rápida típica descrita anteriormente se limitará a confirmar que COVID-Safe Practices (las prácticas seguras de COVID) están en vigor en el establecimiento en estos casos. Tales casos no cuentan para su inclusión en la Lista de Vigilancia de Respuesta Rápida COVID-19, pero se reflejan en el conjunto de datos de "Todas las Respuestas Rápidas".

4. ¿Se requiere que los empleadores reporten al Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México a todos los empleados que den positivo para COVID-19?

Sí. Los empleadores deben reportar a todos los empleados que den positivo en la prueba COVID-19 a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Medio Ambiente dentro de las cuatro horas siguientes al conocimiento del resultado positivo de la prueba. Para saber más sobre este requisito y cómo reportar a un empleado COVID-19 positivo, haga clic here (aquí).

5. ¿Cómo entra o sale un establecimiento de la Lista de Vigilancia de Respuesta Rápida para COVID-19?

Si hay dos o más respuestas rápidas en los 14 días naturales anteriores en un establecimiento, éste aparecerá en la Lista de Vigilancia de Respuesta Rápida COVID-19. La empresa permanecerá en la Lista de Vigilancia de Respuesta Rápida COVID-19 hasta que haya menos de dos respuestas rápidas en los 14 días naturales anteriores.

6. ¿Con qué frecuencia se actualizan la Lista de Vigilancia y otros datos de respuesta rápida?

Los datos se actualizan diariamente alrededor de las 3 p.m., hora estándar de la montaña.

7. ¿Por qué el Departamento de Medio Ambiente publica estos datos?

El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México publica la Lista de Vigilancia y otros datos de respuesta rápida para proporcionar transparencia al público, así como ofrecer al público la oportunidad de tomar decisiones más informadas sobre qué establecimientos visitar y cuándo.

8. ¿Qué es la columna "Agencia Asignada"?

La columna "Agencia Asignada" indica la agencia estatal que inició esa respuesta rápida. Póngase en contacto con esa agencia para obtener más detalles relacionados con una específica respuesta rápida.

9. ¿Cuándo termina una respuesta rápida y cuándo comienza otra?

Generalmente, una respuesta rápida se completa una vez que los empleados que han dado positivo y los contactos cercanos han sido aislados y puestos en cuarentena o el estado ha determinado que los empleados que han dado positivo no estaban en el lugar de trabajo mientras eran infecciosos. Puede haber uno o varios individuos COVID-19 positivos asociados a una sola respuesta rápida.

10. ¿Qué empresas cerrarán durante dos semanas una vez que alcancen cuatro o más respuestas rápidas en 14 días naturales?

Cualquier "establecimiento de alimentos y bebidas", "lugar de alojamiento", "empresa esencial" o "espacio de venta al por menor" (distinto de los que cumplen la definición de una operación de atención de la salud, servicio público o servicio de medios de comunicación) en el que los miembros del público visiten regularmente, debe cerrar inmediatamente durante 14 días si hay cuatro o más respuestas rápidas en los últimos 14 días. Estos establecimientos se definen en la public health order (orden de salud pública) vigente.

Cuando haya cuatro o más respuestas rápidas en un lugar que cumpla con los criterios de inclusión en la Lista de Vigilancia (ver pregunta 3) dentro de los 14 días naturales, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México referirá el establecimiento al Departamento de Salud. Ambos Departamentos evalúan y deciden sobre el cierre del establecimiento. Se puede permitir que una "empresa esencial" continúe operando si el Departamento de Salud, después de consultar con el Departamento de Medio Ambiente, determina que la empresa es un proveedor necesario de bienes o servicios dentro de una comunidad.

Alternativamente, las empresas esenciales sujetas al requisito de cierre y que participan en pruebas de vigilancia regulares y rastreo de contactos en virtud de un acuerdo ejecutado con el estado pueden evitar el cierre obligatorio después de cumplir el umbral de respuesta rápida de cuatro o más. Véase la pregunta 11 para obtener más información.

11. ¿Qué es el acuerdo de pruebas de vigilancia y rastreo de contactos? ¿Firmar significa que no tendré que cerrar mi empresa durante 14 días?

El 24 de noviembre de 2020, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Salud pusieron en marcha un nuevo acuerdo proactivo de pruebas y rastreo de contactos para aumentar las pruebas de vigilancia y evitar los cierres obligatorios de 14 días provocados por cua cua o más respuestas ráps en el lugar de trabajo.

Este acuerdo está disponible para las empresas esenciales –cómo se describe en la orden de salud pública aplicable– que están sujetas al requisito de cierre. Esto incluye a las empresas esenciales (distintas de las que se ajustan a la definición de operación de atención de la salud, servicio público o servicio de medios de comunicación) que los miembros del público visitan regularmente.

Además del acuerdo ejecutado, las empresas esenciales sujetas al requisito de cierre deben presentar y seguir un plan de pruebas de vigilancia y seguimiento de contactos (Plan) específico de la instalación a los Departamentos de Salud y de Medio Ambiente. Las empresas deben comprometerse a someter al 100 por ciento de sus empleados de forma regular a las pruebas. El acuerdo está disponible here (aquí). Una vez que tanto el Acuerdo como el Plan estén en marcha, la respuesta rápida resultante de las pruebas de vigilancia no contará para avanzar en el requisito de cierre de COVID-19 de respuesta rápida. Esas respuestas rápidas contarán para la inclusión en la Lista de Vigilancia del estado.

12. ¿Quién hará cumplir el requisito de orden público de cierre durante 14 días?

El Departamento de Salud de Nuevo México hará cumplir el requisito de cierre. El Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México, el Departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Nuevo México, el Departamento de Medio Ambiente y otras agencias estatales están autorizados a tomar todos los pasos apropiados para asegurar el cumplimiento de otros aspectos de la orden de salud pública. Reporte las violaciones de la orden de salud pública here (aquí).

13. ¿Cuáles son las consecuencias para una empresa que no cumple con la orden de salud pública?

El incumplimiento de la Orden de Salud Pública puede resultar en multas de hasta $5,000 por día por el Departamento de Salud de Nuevo México y en acciones legales. Otras agencias estatales pueden iniciar por separado procedimientos de cumplimiento contra la empresa.

14. ¿Qué es la pestaña de datos "Todas las Respuestas Rápidas"?

Los datos de "Todas las Respuestas Rápidas" son un conjunto de datos mínimamente procesados que representan casos positivos en el lugar de trabajo que son reportados al estado a través del Departamento de Salud o por los empleadores a través del requisito de informe obligatorio. Es como una lectura de todos los casos positivos reportados tal como los recibimos.

Algunas notas importantes sobre estos datos:

– Típicamente, la agencia asignada para llevar a cabo la respuesta rápida consolidará múltiples casos positivos reportados en el mismo día en una sola respuesta rápida. Por ejemplo, múltiples entradas para la misma empresa en el mismo día pueden contarse en última instancia como una respuesta rápida.
– Todos los casos positivos reportados se incluyen en la hoja de cálculo. Los casos positivos pueden incluir a empleados que no estaban en el lugar de trabajo mientras eran infecciosos (es decir, estaban teletrabajando o de vacaciones).
– Ocasionalmente, un empleador reporta el mismo caso positivo dos veces. En este caso los datos aparecerán como dos casos en un solo establecimiento. Este error se descubre generalmente cuando el equipo de respuesta rápida trabaja con la empresa. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo y limitaciones de recursos no hacemos cambios retroactivos en los datos de "Todas las Respuestas Rápidas".
– La columna "Agencia Asignada" indica la agencia estatal que inició esa respuesta rápida. Póngase en contacto con esa agencia para obtener más detalles relacionados con una específica respuesta rápida.

1. Phản ứng nhanh là gì?

Nói chung, các cơ quan tiểu bang bắt đầu tiến hành phản ứng nhanh khi một hoặc nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Mục tiêu của phản ứng nhanh là bảo vệ nhân viên và khách hàng, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn ở nơi làm việc và giúp họ mở cửa trở lại ngay khi có thể một cách an toàn.

Một số cơ quan, bao gồm cả Sở Giáo Dục Công Cộng, cũng bắt đầu thực hiện phản ứng nhanh khi một hoặc nhiều học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính.

2. Điều gì xảy ra trong quá trình phản ứng nhanh?

Một phản ứng nhanh điển hình bao gồm (1) cách ly điều trị các ca dương tính, (2) cách ly theo dõi những người tiếp xúc gần trong 14 ngày, (3) ngừng hoạt động ở mức độ cần thiết để cô lập các khu vực bị ảnh hưởng, (4) khử trùng các khu vực này, (5) thực hiện các quy trình an toàn, và (6) tiếp tục hoạt động. Thông thường, các hoạt động sẽ bị ngừng trong chưa đến 24 giờ trước khi có thể mở cửa trở lại một cách an toàn.

3. Khi một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng người sử dụng lao động có thể chứng minh rằng họ không ở nơi làm việc, thì có thực hiện phản ứng nhanh không?

Phản ứng nhanh điển hình nêu trên sẽ được giới hạn ở việc xác nhận Thực Hành An Toàn COVID có hiệu lực tại cơ sở trong những trường hợp này. Những ca nhiễm như vậy không được tính để đưa vào Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19, nhưng được phản ánh trong bộ dữ liệu "Tất Cả Các Phản Ứng Nhanh".

4. Người sử dụng lao động có bắt buộc phải báo cáo tất cả nhân viên dương tính cho Sở Môi Trường New Mexico không?

Có. Người sử dụng lao động phải báo cáo tất cả nhân viên dương tính với COVID-19 cho Cục An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp của Sở Môi Trường trong vòng bốn giờ sau khi biết kết quả xét nghiệm dương tính. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu này và cách báo cáo một nhân viên dương tính với COVID-19, nhấp vào đây.

5. Một cơ sở được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19 như thế nào?

Nếu có từ hai phản ứng nhanh trở lên trong 14 ngày theo lịch trước đó tại một địa điểm, thì địa điểm doanh nghiệp sẽ xuất hiện trong Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19. Doanh nghiệp sẽ vẫn có trong Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19 cho đến khi có ít hơn hai phản ứng nhanh trong 14 ngày theo lịch trước đó.

6. Danh Sách Theo Dõi và dữ liệu phản ứng nhanh khác được cập nhật bao lâu một lần?

Dữ liệu được cập nhật hàng ngày vào khoảng 3 giờ chiều. Giờ Miền Núi.

7. Tại sao Sở Môi Trường lại đăng tải dữ liệu này?

Sở Môi Trường New Mexico công khai Danh Sách Theo Dõi và dữ liệu phản ứng nhanh khác nhằm mang đếntính minh bạch cho công chúng, đồng thời trao cho công chúng cơ hội để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những cơ sở họ đến và thời gian đến.

8. Cột "Cơ Quan Được Chỉ Định" là gì?

Cột "Cơ Quan Được Chỉ Định" cho biết cơ quan tiểu bang đã bắt đầu thực hiện phản ứng nhanh đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan đó để biết thêm chi tiết liên quan đến phản ứng nhanh cụ thể.

9. Khi nào thì một phản ứng nhanh kết thúc và một phản ứng nhanh khác bắt đầu?

Nhìn chung, một phản ứng nhanh được hoàn thành khi những nhân viên dương tính và những người tiếp xúc gần đã được cách ly điều trị và cách ly theo dõi, hoặc tiểu bang xác định rằng những nhân viên dương tính không ở nơi làm việc khi họ bị lây nhiễm. Có thể có một hoặc nhiều cá nhân dương tính với COVID-19 liên quan đến một phản ứng nhanh.

10. Doanh nghiệp nào sẽ đóng cửa trong hai tuần khi họ đạt từ bốn lần phản ứng nhanh trở lên trong 14 ngày theo lịch?

Bất kỳ "cơ sở ăn uống", "địa điểm lưu trú", "cửa hàng bán lẻ" hoặc "doanh nghiệp thiết yếu" nào (trừ những cơ sở đáp ứng định nghĩa về hoạt động chăm sóc sức khỏe, tiện ích hoặc dịch vụ truyền thông) mà các thành viên của cộng đồng thường xuyên ghé thăm, phải đóng cửa ngay lập tức trong 14 ngày nếu có từ phản ứng nhanh lên trở thành trong vòng 14 ngày qua. Các cơ sở này được xác định trong sắc lệnh sức khỏe cộng đồng hiện hành.

Khi có từ bốn phản ứng nhanh trở lên tại một địa điểm đáp ứng các tiêu chí để được đưa vào Danh Sách Theo Dõi (xem câu hỏi 3) trong vòng 14 ngày theo lịch, Sở Môi Trường New Mexico sẽ chuyển cơ sở đó tới Sở Y Tế. Cả hai Sở đều đánh giá và quyết định đóng cửa cơ sở. Một "doanh nghiệp thiết yếu" có thể được phép tiếp tục hoạt động nếu Sở Y Tế, sau khi tham khảo ý kiến của Sở Môi Trường, xác định rằng doanh nghiệp đó là nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu trong cộng đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thiết yếu tuân theo yêu cầu đóng cửa và tham gia xét nghiệm giám sát thường xuyên và truy vết tiếp xúc theo thỏa thuận thực thi với tiểu bang có thể tránh đóng cửa bắt buộc sau khi đạt ngưỡng từ bốn phản ứng nhanh trở lên. Xem Câu Hỏi Thường Gặp 11 để biết thêm thông tin.

11. Thỏa thuận xét nghiệm giám sát và truy vết tiếp xúc là gì? Việc ký vào thỏa thuận có đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải đóng cửa doanh nghiệp của mình trong 14 ngày không?

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, Sở Môi Trường và Y Tế đã triển khai một thỏa thuận xét nghiệm chủ động và truy vết tiếp xúc mới nhằm tăng cường xét nghiệm giám sát và ngăn ngừa việc đóng cửa 14 ngày bắt buộc nếu có bốn phản ứng nhanh trở lên tại nơi làm việc.

Thỏa thuận này có sẵn cho các doanh nghiệp thiết yếu – như được mô tả trong sắc lệnh y tế công cộng hiện hành – phải tuân theo yêu cầu đóng cửa. Điều này bao gồm các doanh nghiệp thiết yếu (trừ những cơ sở đáp ứng định nghĩa về hoạt động chăm sóc sức khỏe, tiện ích hoặc dịch vụ truyền thông) mà các thành viên cộng đồng thường xuyên đến.

Ngoài thỏa thuận thực thi, các doanh nghiệp thiết yếu tuân theo yêu cầu đóng cửa phải đệ trình và tuân theo kế hoạch (Kế Hoạch) xét nghiệm giám sát và truy vết tiếp xúc với cơ sở cụ thể cho Sở Y Tế và Môi Trường. Các doanh nghiệp phải đồng ý thường xuyên xét nghiệm 100% nhân viên của họ. Thỏa thuận có sẵn tại đây. Khi cả Thỏa Thuận và Kế Hoạch đều được áp dụng, phản ứng nhanh từ xét nghiệm giám sát sẽ không được tính vào xúc tiến yêu cầu đóng cửa Phản Ứng Nhanh COVID-19. Những phản ứng nhanh đó sẽ được tính để đưa vào Danh Sách Theo Dõi của tiểu bang.

12. Ai sẽ thực thi yêu cầu đóng cửa của sắc lệnh y tế công cộng trong 14 ngày?

Sở Y Tế New Mexico sẽ thực thi yêu cầu đóng cửa. Sở Y Tế, Sở An Toàn Công Cộng New Mexico, Sở An Ninh Nội Vụ và Quản Lý Khẩn Cấp New Mexico, Sở Môi Trường và các cơ quan tiểu bang khác được phép thực hiện tất cả các bước thích hợp để đảm bảo tuân thủ các khía cạnh khác của sắc lệnh sức khỏe cộng đồng. Báo cáo hành vi vi phạm sắc lệnh y tế công cộng tại đây.

13. Doanh nghiệp không tuân theo sắc lệnh sức khỏe công cộng sẽ gánh chịu hậu quả gì?

Việc không tuân thủ Sắc Lệnh Y Tế Công Cộng có thể bị Sở Y Tế New Mexico và tố tụng pháp lý phạt tới $5.000 mỗi ngày. Các cơ quan tiểu bang khác có thể tiến hành các thủ tục cưỡng chế đối với doanh nghiệp một cách riêng biệt.

14. Thẻ dữ liệu "Tất Cả Các Phản Ứng Nhanh" là gì?

Dữ liệu "Tất Cả Các Phản Ứng Nhanh" là bộ dữ liệu được xử lý tối thiểu cho biết các ca dương tính tại nơi làm việc được báo cáo cho tiểu bang thông qua Sở Y Tế hoặc được người sử dụng lao động báo cáo thông qua yêu cầu báo cáo bắt buộc. Hãy coi đó là sự hiển thị cho tất cả các ca dương tính được báo cáo khi chúng tôi nhận được.

Một số lưu ý quan trọng về dữ liệu này:

– Thông thường, cơ quan được chỉ định thực hiện phản ứng nhanh sẽ tổng hợp nhiều ca dương tính được báo cáo trong cùng một ngày thành một lần phản ứng nhanh. Ví dụ: nhiều mục nhập cho cùng một doanh nghiệp trong cùng một ngày cuối cùng có thể được tính là một lần phản ứng nhanh.
– Tất cả các ca dương tính được báo cáo đều được đưa vào bảng tính. Các ca dương tính có thể bao gồm nhân viên không ở nơi làm việc khi bị lây nhiễm (tức là đang làm việc từ xa hoặc đang trong kỳ nghỉ)
– Đôi khi, người sử dụng lao động báo cáo một ca dương tính hai lần. Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ xuất hiện dưới dạng hai ca nhiễm tại một cơ sở. Lỗi này thường được phát hiện khi nhóm phản ứng nhanh làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, chúng tôi không thể thực hiện các thay đổi hồi tố đối với dữ liệu "Tất Cả Các Phản Ứng Nhanh".
– Cột "Cơ Quan Được Chỉ Định" cho biết cơ quan tiểu bang đã bắt đầu thực hiện phản ứng nhanh đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan đó để biết thêm chi tiết liên quan đến phản ứng nhanh cụ thể.

Liên hệ với chúng tôi

Ph chính: 505-827-2855
800-219-6157

Địa điểm trụ sở chính
Tòa nhà Harold Runnels
1190 Thánh Phanxicô Tiến sĩ Phòng N4050
Santa Fe, NM 87505

Trở lại Đỉnh