Đóng Menu

Yêu cầu đề xuất

Yêu cầu của NMED đối với công chúng đối với các đề xuất, hồ sơ dự thầu, dịch vụ, báo giá và lời mời thầu được công bố tại đây.

Tình trạngTiêu đềTải xuống
Loại / Chương trình
RFP / EPD, Bộ phận Bảo vệ Môi trường, bao gồm CCB (Cục Biến đổi Khí hậu) và AQB (Cục Chất lượng Không khí)
Mở
Tháng Sáu 5, 2024
Đóng
**5:00 PM MDT, ngày 12 tháng 7 năm 2024**
**MỞ RỘNG**
Yêu cầu đề xuất: Nhiệm vụ kỹ thuật, quy định và hành chính24-667-4091-27739
**Lưu ý rằng thông báo một trang có ngày đến hạn cũ - ngày đến hạn đã được gia hạn đến ngày 12 tháng 7 năm 2024 **

Liên hệ với chúng tôi

Ph chính: 505-827-2855
800-219-6157

Địa điểm trụ sở chính
Tòa nhà Harold Runnels
1190 Thánh Phanxicô Tiến sĩ Phòng N4050
Santa Fe, NM 87505

Trở lại Đỉnh