Đóng Menu

Giám sát nước thải COVID-19 ở New Mexico

Sở Môi trường New Mexico đã theo dõi nước thải COVID-19in tại các cơ sở chăm sóc tập thể trong tiểu bang cho đến tháng 2021 năm XNUMX. Những người có triệu chứng và không có triệu chứng bị nhiễm COVID-19 đã phát tán vi-rút trong phân của họ. Điều này tạo ra một cơ hội để theo dõi sự hiện diện của virus trong nước thải. Dự án này đã cung cấp thông tin có giá trị cho những người ra quyết định, cùng với một loạt dữ liệu khác, đã giúp cung cấp thông tin cho các hành động y tế công cộng đã được sử dụng để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19 trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống giám sát nước thải New Mexico, vui lòng xem video Đổi mới thông qua Đại dịch.

Liên hệ với chúng tôi

Ph chính: 505-827-2855
800-219-6157

Địa điểm trụ sở chính
Tòa nhà Harold Runnels
1190 Thánh Phanxicô Tiến sĩ Phòng N4050
Santa Fe, NM 87505

Trở lại Đỉnh