Đóng Menu

Jobs

Nghề nghiệp tại Sở Môi trường New Mexico

Hãy đến làm việc với chúng tôi để hỗ trợ bảo vệ môi trường và sức khỏe của chúng tôi.

Các tin tuyển dụng NMED có thể được tìm thấy ở đây và được lọc bởi "Bộ Môi trường".

Quy trình nộp hồ sơ

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Phòng Nhân sự tại: nmenv.hrbrequests@env.nm.gov

Internships:

Chúng tôi có cơ hội cho thực tập sinh trong suốt cả năm. Nhiều thực tập sinh của chúng tôi được đăng tại NMED thông qua Chương trình Thực tập của Thống đốc New Mexico.

Yêu cầu đề xuất

Trở lại Đỉnh