Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Nhấp vào đây để truy cập trang web NMED được lưu trữ.

Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp làm việc để đảm bảo rằng tất cả nhân viên ở New Mexico có một nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Cục thực hiện điều này thông qua:

  • Cung cấp hỗ trợ tuân thủ cho người sử dụng lao động thông qua tư vấn và các chương trình khác.
  • Hỗ trợ những nhân viên có thắc mắc hoặc khiếu nại về an toàn tại nơi làm việc và thực hiện hành động tiếp theo nếu được bảo đảm.
  • Thực hiện và thực thi Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp New Mexico.

Quyền tài phán của Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp bao gồm ngành công nghiệp tư nhân và các tổ chức công cộng như chính quyền thành phố, quận và tiểu bang. Nhân viên liên bang và người sử dụng lao động có thể bị loại trừ, tùy thuộc vào cơ quan cụ thể và / hoặc địa điểm làm việc.

Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (NM OSHA) là một cơ quan thuộc Sở Môi trường New Mexico. Là một Kế hoạch Của Tiểu bang OSHA, Cục chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp New Mexico và cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng được quản lý. Kế hoạch Nhà nước NM được tài trợ bởi khoản tài trợ $1,173,200, chiếm 50% ngân sách Kế hoạch Nhà nước. Chương trình Tham vấn Tại chỗ New Mexico được tài trợ bởi một thỏa thuận hợp tác với giá 600,000 đô la trong quỹ liên bang, chiếm 90% ngân sách chương trình.

Liên hệ với chúng tôi theo số 505-476-8700 để nói chuyện với nhân viên Văn phòng.

Vào ngày 12 tháng 2022 năm 14, Bộ Y tế đã ban hành lệnh y tế công cộng khẩn cấp (PHO) sửa đổi, không còn yêu cầu người sử dụng lao động báo cáo các đợt bùng phát cho NMED khi bốn hoặc nhiều công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trong khoảng thời gian XNUMX ngày. Tuy nhiên, PHO không thay đổi yêu cầu người sử dụng lao động phải tiếp tục báo cáo các trường hợp cá nhân.

Quy định và thông báo mới

Để cập nhật thông tin mới nhất từ Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp New Mexico, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

Liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại chính của OHSB: 505-476-8700

Trở lại Đỉnh